Del: - -

Arbejdsmiljøloven

Ifølge Arbejdsmiljøloven er det enhver arbejdsgivers pligt at opstille de nødvendige rammer for, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er strafbart at overtræde loven.

Det betyder, at både den øverste og den daglige ledelse har ansvaret for at give ansatte en ordentlig oplæring i forflytningsteknikker - læs mere om det her , der modvirker arbejdsskader og nedslidning.

Hvordan dette finder sted i praksis, samt omfanget af oplæringen - læs mere her, siger loven ikke noget konkret om. Men ledelsen kan for eksempel tage initiativ til, at der bliver uddannet forflytningsvejledere - læs mere her og udforme en forflytningspolitik samt sørge for, at det er muligt at efterleve den i praksis på arbejdspladsen.

Det er også arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der er den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til at udføre en arbejdsopgave forsvarligt, samt at stille de nødvendige hjælpemidler - se mere her til rådighed.
Som ansat har man på den anden side også pligt til at efterleve de lokale aftaler/politikker, der er lavet på ens arbejdsplads, samt de anvisninger, man får, for eksempel hvad angår teknikker og brug af hjælpemidler.

Det er Arbejdstilsynet i Danmark, der er arbejdsmiljølovgivningens øverste myndighed. Arbejdsmiljøloven er en generel lov, der er meget overordnet i sine formuleringer. Arbejdstilsynet udarbejder derfor også vejledninger, der beskriver, hvordan den generelle lovgivning kan fortolkes inden for specifikke arbejdsområder, samt arbejdsmiljøvejvisere, der behandler de mest almindelige arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher. Der er udarbejdet vejledninger og vejvisere, der dækker forflytningsområdet.

Læs Arbejdstilsynets vejledning om forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

Læs Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser for døgninstitutioner og hjemmepleje

Husk:

  • Når du arbejder med forflytning, skal du undervises i forflytningsteknikker, inden du begynder på arbejdet. Det gælder også for vikarer og midlertidigt ansatte.
  • Du skal have instruktion og oplæring i de hjælpemidler, der bliver brugt. Oplæringen bør foregå konkret på det sted, hvor hjælpemidlet skal bruges.

Din arbejdsgiver har ansvaret for, at alle får den undervisning og instruktion, der er nødvendig, for at I kan udføre jeres arbejde på en forsvarlig måde.


Senest revideret den 14. oktober 2020