Del: - -

E-læringsmodul om forflytningsteknik

Kurset er til dig, som underviser i forflytning og forflytningsteknik på social- og sundhedsuddannelser eller anden ressourceperson og til dig, som er i gang med at uddanne dig indenfor social-og sundhedsområdet. Formålet er at du alene eller sammen med andre afprøver dine forudsætninger i forflytning og forflytningsteknik.

(Obs. der kan være problemer i browseren Google Chrome: Brug derfor i stedet Internet Explore, Safari eller Mozilla Firefox. Oplever du alligevel problemer, så skriv til jtj@bfa.dk.)

E-læringskurset er til brug i undervisning, som afsæt for dialog og refleksion om forflytning og forflytningsteknik med studerende eller elever, sammen med praktik- og kliniskvejleder, forflytningsvejleder, underviser eller anden ressourceperson.

Kurset viser eksempler på forflytning og udgør et supplement til undervisning og praktisk træning i forflytning og forflytningsteknik. 

Opbygning

E-læringen er bygget op omkring otte instruktive film, der præsenterer kursisterne for eksempler på forflytningssituationer og hjælpemidler. Det kan f.eks. handle om at lejre en borger på siden, om at få en borger længere tilbage i kørestolen eller om at få en borger fra kørestolen op i sengen.

Kurset er et supplement til anden undervisning og praktisk træning, og det kan bruges af undervisere på sosu-skoler og professionshøjskoler, kliniske vejledere, praktikvejledere og forflytningsvejledere.

Hensyn til både arbejdsmiljø og borger

I kurset er der fokus på teknikker og giver eksempler på hensigtsmæssige arbejdsstillinger og nænsom behandling af borgeren. Kurset har en indbygget notesblok-funktion, og de noter, kursisterne tager undervejs, kan de ved afslutningen af kurset bede om at få tilsendt i en mail.  Derudover er der sørget for, at læsesvage elever kan vælge at få teksterne i kurset læst op.

Til undervisere rummer e-læringen et idékatalog med inspiration til, hvordan materialet kan bruges i undervisningen samt en kildeliste til bl.a. Arbejdstilsynets bekendtgørelser på området.

Ny teknisk løsning gør tilgangen lettere

BFA – Velfærd og Offentlig administration stiller modulet til rådighed for uddannelsesinstitutioner og andre. Kurset kan afvikles via BFA´s hjemmeside eller lokalt hos jer uden at det flyttes rent fysisk ved, at der sendes en adgangsfil. Ønskes en fil kontakt projektleder Jytte Tolstrup Jensen her. Også registrering af kursusdeltagere og evaluering af kurserne kan ske lokalt.

Denne løsning kaldes rent teknisk deployed SCORM og sikrer, at det bliver lettere at dele læring på tværs, så mange kan få glæde af de e-læringsløsningen.

Undervisningspakke til forflytningsteknik

Kurset er en del af BFA’s undervisningspakke i forflytningsteknik, som også omhandler 8 film og en Kahoot.

Når I er på job, husk altid at foretage en faglig risikovurdering forud for forflytningen. Læs mere om risikovurdering her.


Senest revideret den 18. januar 2022