Del: - -

Film

Forflytningsfilmene er til brug i undervisning, dialog og refleksion om forflytning og forflytningsopgaver i medarbejdergrupper, med elever og studerende, sammen med forflytningsvejleder, underviser eller anden ressourceperson.

Forflytningsfilm 

Ben op i seng - med to hjælpere 

 

Lejring på siden - en og to hjælpere 

 

Længere op i sengen - en og to hjælpere

 

Længere tilbage i stol - en hjælper

 

Op at sidde på sengekanten - en hjælper 

 

Sejl på siddende borger eller med lift til seng - en eller to hjælpere 

 

Sejl på sengeliggende borger - to hjælpere 

 

Sejl på sengeliggende borger - en hjælper

Risikovurdering

Forud for enhver forflytning skal medarbejderen vurdere risikoen ved at udføre den givne forflytning.

En risikovurdering bygger på:

  • Vurdering af borgerens fysiske funktionsniveau (balanceevne, standfunktion), forståelse for situationen, samt variationer over døgnet (dag, aften og nat).
  • Vurderinge af samarbejdsevne og –vilje og udadreagerende adfærd.
  • Vurdering af belastningen ved en forflytning ift. arbejdsstillinger, plads, hjælpemidler
  • Grad af belastningen: Hyppighed, varighed, vægtbelastning og evt. belastende arbejdsstillinger.
  • Sandsynligheden for en ulykke/skade.
  • Hvor ofte de risikable situationer forekommer.
  • Hvor alvorlig en mulig effekt eller skade vil være

Læs mere om risikovurdering her

Naturlige bevægemønstre og kropsbevidsthed

I forflytningsteknikken handler det om at bruge det naturlige bevægemønsterhos borger og forflytter. Din egen viden og erfaring om at lave stillingsskift, kan du bruge til at analysere, hvilken forflytning der skal udføres, hvilke bevægelser der indgår i forflytningen og hvor der er gnidningsmodstand.

Mange forskellige forhold påvirker en forflytning, men med en rolig tilgang til opgaven, hvor du inddrager borgerens ressourcer og nødvendige hjælpemidler, har du et godt udgangspunkt for at reflektere dig frem til en hensigtsmæssig forflytning for borgeren og dig. Desuden må du lytte til kroppen og bl.a. være opmærksom på at undgå vrid i ryggen og foroverbøjede arbejdsstillinger, ligesom det er relevant at udføre vægtoverføring, når du skal trække eller skubbe.

Læs mere om det naturlige bevægmønster her

Hjælpemidler

Der findes et varieret og stort udvalg af hjælpemidler til brug ved forflytning, alt efter borgerens funktionsniveau. Udover lift kan det dreje sig om større glide-og vendeprodukter, forflytningsplatform m.v.

Sengen indgår i mange forflytninger. Sengens har ofte flere indstillingsmuligheder og funktioner, f.eks. 4 eller 6 aktuatorer og delte sengelejer, som kan lette den enkelte forflytning. Du vil ofte få god hjælp til forflytningen ved at benytte de forskellige funktioner.

Få et overblik over hjælpemidler og deres funktioner her

Undervisningspakke til forflytningsteknik

Tilgå resten af kurset som en del af BFA’s undervisningspakke i forflytningsteknik, som også omhandler e-læringsmodul og en Kahoot:


Senest revideret den 9. september 2021