Del: - -

Mødeplan for forflytningsdialog

Vil I arbejde med samarbejdet omkring jeres forflytningspraksis, kan I gøre det på et personalemøde eller som del af en temadag.

Overvej følgende gode råd

 • Drøft arbejdspladsens forflytningspraksis med udgangspunkt i forflytningsblomsten. Find ud af om alle blomsterblade skal undersøges og drøftes. Hvis en arbejdsplads fx ikke har mål eller retningslinjer for forflytning, er dette blad måske ikke relevant at drøfte.
 • Aftal datoer for og roller på møderne. Find en mødeleder, som styrer dialogen. Vælg en referent. Arbejdspladsen kan også vælge at lade en ekstern arbejdsmiljøkonsulent styre dialogen/processen.
 • Inviter alle medarbejdere og planlæg mødet eller møderne grundigt. Aftal hvordan møderne annonceres bedst i medarbejdergruppen.
 • Besvar de tre nedenstående punkter i en flip-over, med hvert blomsterblad som overskrift - Hent flip over her:

1. Hvad fungerer godt?
2. Hvilke udviklingsmuligheder er der for dig/jer?
3. Hvilke konkrete forslag og idéer har du?

Praktiske forhold

 • Max. 10-12 deltagere
 • Varighed: 2 ½ - 3 ½ time
 • Lederens rolle: lyttende
 • Bestille kaffe/te, vand, kage eller andet 
  (det bidrager til en god stemning)

En dagsorden for et møde kan se sådan ud:

 • Velkomst og præsentation af ide og formål med mødet v/initiativtager
 • Præsentation af forflytningsblomsten som metode og spilleregler for dialogen
 • Dialogen starter. Indled med de områder, som er mindst følsomme at drøfte, fx viden og uddannelse. Slut med fx "Samarbejde og kommunikation" eller "Ledelse og støtte"
 • Information om det videre forløb v/ initiativtager. (Hvad sker der med medarbejdernes input, hvordan bliver der fulgt op på mødet?).

Dialogen kan starte med, at mødelederen spørger deltagerne om, hvordan de oplever arbejdspladsens forflytningspraksis. Deltagerne kan fokusere på de holdninger, vaner og handlinger, der præger de enkelte områder i forflytningsblomsten på netop deres arbejdsplads.

Efter at hvert ”blad” i blomsten er blevet drøftet, afslutter I processen med at stille de tre ovenfor nævnte spørgsmål.

Referenten skriver svarene på disse ned på flip-overs som er ophængt som vægavis.

Når alle blomstens blade på skift er drøftet på denne måde afsluttes dialogen.

Læs om forflytningsblomsten her.

 


Senest revideret den 11. september 2020