Del: - -

Tværfaglig temadag om ergonomi viser nye veje at gå

Arbejdsmiljørepræsentanter, forflytningsvejledere og gruppeledere fra ni grupper i Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen Amager mødtes i maj 2022 for at finde ud af, hvem der egentlig gør hvad, og hvordan det kunne gøres bedre. Nu bliver der eksperimenteret med nye veje at gå, og til november mødes de igen.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Opgaver skal ikke længere falde mellem to stole. Der skal samarbejdes mere ved opstart af en ny borger, og arbejdsmiljørepræsentanter og forflytningsvejledere skal sætte sig mere i respekt over for kolleger og ledere.

Det er nogle af de ting, som medarbejderne i Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen Amager øver sig på i øjeblikket, og som skal bearbejdes videre på en temadag i november.

Uenighed om funktionsbeskrivelse viste behov for tværfagligt samarbejde

Det hele startede i MED udvalget i begyndelsen af 2022. En ny funktionsbeskrivelse til forflytningsvejlederne i Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen Amager havde været i høring og var formelt set klar til vedtagelse.

”Men vi var faktisk ikke enige om, hvordan den skulle se ud. Mange af (forflytningsvejledernes) opgaverne overlappede med arbejdsmiljørepræsentanternes funktioner, og de ni grupper, vi har på Amager, arbejder ikke ens,” fortæller Gitte May Jensen.

Hun er arbejdsmiljøkoordinator, og hun fik sammen med gruppeleder Julie Gredal til opgave at strikke en temadag sammen, hvor de ni gruppeledere, ni arbejdsmiljørepræsentanter og 22 forflytningsvejledere fra i alt ni gruppe kunne inspirere hinanden. Målet var at nå et fælles udgangspunkt for funktionsbeskrivelsen, men også at få en bedre forståelse for hinandens fagligheder og et bedre samarbejde.

”Det var en sjov opgave, men også en ny opgave, for de er ikke vant til at sidde sammen,” siger Gitte May Jensen.

Temadag i maj satte gang i nye måder at arbejde på

De ni grupper skulle på forhånd forberede en fremlæggelse af to forskellige scenarier fra hverdagen: En dag, hvor alt går godt, og som det skal, og en dag som går skævt. Det betød, at leder, arbejdsmiljørepræsentant og forflytningsvejleder allerede på forhånd skulle mødes.

Selve temadagen, der blev holdt i maj, forløb således:

  1. Hver gruppe fremlagde deres scenarier for alle
  2. Nye grupper på tværs af afdelinger blev sat sammen for at snakke om, hvad de kunne lære af hinanden og af de oplæg, de havde hørt.
  3. Til sidst skulle hver af de ni arbejdsgrupper i Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen Amager lave en liste over, hvad de kunne tænke sig at arbejde videre med indtil næste temadag i november.
  4. ’Selvfølgelig’ afbrudt af træning i arbejdstiden, som er en kommunal indsats, som Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen Amager tager meget alvorligt. (Læs også: Sæt træning på vagtplanen)

”Vi blev kloge på, at der er mange fordele ved at dele kasketterne ud, men der er også ulemper. Det kræver faktisk meget ledelse, at sikre, at alle er klar over, hvilke funktioner de har, og hvilke snitflader der er til andres funktioner,” siger Annette Westengaard Gyldengren, der er hjemmeplejeleder for alle ni grupper på Amager.

Hun tilføjer, at hun nærmest er ligeglad med, hvordan funktionsbeskrivelserne ender med at være.

”Processen er det vigtigste. At alle ved, hvad der skal til for at udfylde sin kasket, og hvordan man sikrer, at vedkommende bliver ved med at have kompetencerne til det. En vigtig kompetence er for eksempel at kunne stille sig op på ølkassen og prikke sin leder eller kollega på skulderen og sige: Her skal der tages affære, hvis vi tager arbejdsmiljøet alvorligt,” fortæller Annette Gyldengren.

Dobbeltarbejde eller opgaver, der falder mellem to stole

Den første temadag åbnede øjnene for, at nogle arbejdsopgaver enten blev varetaget af både arbejdsmiljørepræsentant og forflytningsvejleder, eller at opgaver faldt imellem dem, fordi de hver især troede, at den anden gjorde det. Det kunne for eksempel være at få bestilt arbejdsredskaber. Gitte May Jensen forklarer:

”Vi fandt ud af, at vi kunne hjælpe os selv ved at være mere skarpe, når vi starter en ny borger op og får de rigtige arbejdsredskaber fra begyndelsen. Det kan være meget forvirrende for borgeren, hvis der bliver lavet om på noget, fordi vi ikke har truffet de rigtige beslutninger fra begyndelsen.”

Annette Gyldengren supplerer:

”Løsningen bliver måske, at vi skal sende både arbejdsmiljørepræsentanten og en forflytningsvejleder ud til borgeren fra starten for at lave APV. Det ved vi ikke endnu, men nu prøver vi det af, og jeg kunne godt forestille mig, at det er givet godt ud at bruge ekstra ressourcer i starten af et forløb.”

Gitte og Annette nævner flere eksempler på opgaver, der enten kan falde mellem to stole eller blive løst af flere, hvis der mangler en klar aftale om, hvem der gør hvad:

  • At inddrage andre vagtlag, når der sker ændringer hos en borger
  • At dokumentere i omsorgssystemet Cura
  • At oplære medarbejdere i en ny forflytningsplan.

Hør også podcasten: Forflyt med omtanke 9 - Bliv bedre sammen

Vigtigt at kunne sætte sig i respekt

Noget andet, som temadagen gjorde tydeligt for deltagerne, var, at mange af arbejdsmiljørepræsentanterne og forflytningsvejlederne havde svært ved at sætte sig i respekt.

”En del af vores medarbejdere er ordblinde og har svært ved at stille sig op og kommunikere med nogen, der har højere rang end dem selv. Det er en stor ledelsesmæssig opgave at hjælpe dem på vej,” siger Annette Gyldengren og fortsætter:

”Vi tvang dem lidt på temadagen, fordi de skulle fremlægge noget, og vi kunne mærke, at de blev mere trygge i det, som dagen skred frem, hvis de fik hjælp til at finde ordene. Det er noget, vi skal øve, for det handler både om at kommunikere med kolleger og med borgerne. Borgerne gider ikke altid at have hjælpemidler i hjemmet, så der skal du kunne sætte dig i respekt og klare en svær samtale uden at eskalere en konflikt.”

Mere samarbejde og mindre forråelse

Hjemmeplejelederen er ikke i tvivl om, at den tværfaglige temadag får langvarig betydning for arbejdsmiljøet.

”Vi undgår at få en forråelseskultur, fordi vi bliver bedre til at tage arbejdsmiljøet alvorligt. Vi har medarbejdere, der gerne vil have en skammel, når de skal skifte sårforbinding hos en borger, og andre, der synes, det er noget pjat. De kan bare sidde på hug. Det forvirrer borgeren, der måske ikke gider have en skammel stående. Det vil vi gøre op med, for det er ikke noget pjat. Det er virkelig vigtigt, og det er der, vores forflytningsvejledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal sætte sig i respekt,” siger Annette Gyldengren.

Hun tror også på, at dagen har givet næring til bedre samarbejde.

”Deltagerne fik øje på, hvor dygtige andre faggrupper er, og at de måske en gang imellem kan læne sig op af dem i stedet for at tænke, at de selv skal kunne alting,” siger hun.

Både Gitte May Jensen og Annette Gyldengren er sikre på, at temadagen i maj blev startskuddet til noget tilbagevendende. At de tværfagligt skal mødes en gang om året og holde fast i deres fokus på arbejdsmiljø.

”På temadagen var de der af én grund. De skulle kun tale arbejdsmiljø. I hverdagen er de her af 30 forskellige grunde. Vi har mange indsatser, og hvis vi ikke holder fast i arbejdsmiljøet, så glemmer vi det,” siger Annette Gyldengren.

Find inspiration til samarbejdet i BrancheFællesskab Arbejdsmiljøs podcast serie Forflyt med omtanke. Særligt disse tre:


Senest revideret den 21. december 2022