Forflytningsguiden

God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker.

Hent guiden her
Del: - -

Indretning med plads til forflytning

At kunne udføre forflytning, der tager hensyn til både borger og den der forflytter, kræver den rette indretning og god plads. Der skal være plads til de gode arbejdsstillinger og de rette hjælpemidler.

Indretningen skal sikre gode arbejdsstillinger

Pladsen omkring den borger, der skal forflyttes, er en afgørende forudsætning for dit arbejde. Det handler om:

Det er både en fordel for dig og dit helbred og for borgeren, der kommer lettere og hurtigere omkring. Vurder pladsforholdene, når I udarbejder forflytningsplaner, eller når I bevilger forflytningshjælpemidler.

I skal også være opmærksomme på andre forhold end pladsen:

 • Er der tilstrækkeligt lys og har det en positiv effekt på situationen? 
 • Er det muligt at have en god arbejdshøjde? 
 • Er der skridsikre gulve?
 • Er borgeren tryg ved indretningen?

Demente borgere og andre med kognitive udfordringer kan have stor glæde af billeder og ting fra deres unge år. Det skaber tryghed, som gør forflytningen lettere at gennemføre. Hjemlige lysforhold, grønne planter samt billeder og tapeter med naturmotiver har også en beroligende effekt. 

Læs også CASE: Erfaringer fra danske projekter

Forhindringer for hensigtsmæssig indretning

Der kan være mange forskellige forhindringer for at sikre god plads til forflytninger. På sygehuse kan overbelægninger for eksempel være en udfordring. Gamle plejehjem kan have alt for små stuer til borgerne. Private boliger byder måske på forhindringer som forskudte niveauer og smalle døråbninger.

Er der pladsproblemer skal I finde ud af:

 • Hvad er årsagen? 
 • Hvad er løsningen? 
 • Hvilke dilemmaer kan jeg forudse?

Løsninger og dilemmaer

En ting er de fysiske og organisatoriske ændringer, der skal til, før det fungerer. En anden ting er at skabe opbakning hos borgere og pårørende, der måske modsætter sig en anden indretning. Få mere at vide om retningslinjer og idéer til løsninger på disse sider:

 • Plads nok. Hvor meget plads skal der være omkring sengen, badet og toilettet. 
 • Løsninger. Idéer til alternative indretninger eller ændrede arbejdsgange, der letter på pladsbehovet. 
 • Tal om tingene. Ansvar, argumenter og metoder, når man skal sige det, der er svært. Om dilemmaet mellem ”dit hjem og min arbejdsplads. 
 • Nyt byggeri. Gode spørgsmål at stille i byggeudvalget, så der bliver plads nok i ombygningen eller det nye byggeri.

Interne og eksterne links til mere viden:


Senest revideret den 21. november 2023